Startet opp hotellet for to år siden – dette er hennes påskeplaner