Har hatt et betydelig overforbruk. Nå får de pengene de trenger