Stemte ned forslaget om å ta bort brøyting av private veger