Toyota-alarm ulte i flere timer, og til slutt fikk nabolaget nok. Det var bare ett stort problem