Tidligere næringslivsleder er anmeldt og ilagt konkurskarantene