Dette huset er solgt for over 6,6 millioner kroner. Se oversikt over alle eiendommene som skiftet eier i Malvik i desember