Da sjåføren slakket av farten og så på speedometeret, viste det 145 km/t