Elevene gikk, hoppa og sprang lenger enn til London og tilbake