Tatt for ulovlig kjøring. I retten ble ikke mannen trodd

foto