Politiet fant narkotika da de ransaket hjemme hos tyverimistenkt