Åpner treffsted for ensomme: – Jeg tror det er et behov for dette