Malviking med spektakulær video fra vulkanutbruddet

foto