Denne datoen er politiet tilbake i bygda. Men ønske fra mange blir ikke innfridd