Stenger hytter og legger ned sengeplasser – vil ha færre folk i populært fjellområde

foto