Sju av søkerne til lederjobben ble unntatt offentlighet. Slik forklarer de hemmeligholdet

foto