Helt uenig i påstander om ulovlig drift. Nå skal Statsforvalteren avgjøre den langvarige striden