Her følger han den viktige saken fra tilskuerplass: – Bør samarbeide

foto