– Vi vil ikke ha trafikk gjennom gårdsplassen

Tara Haugom Johansen, Line Haugom og Leif Bjarte Jerpstad ønsker ikke ferdsel til Skarsjøen gjennom gården. Foto: Richard Bakken