– Dette er stor krise. Jeg kan ikke forstå at det er riktig