Det nye flertallets snuoperasjon vil koste millioner