Har satt inn kriseteam i savnetsaken: – Det er mye følelser