«Hun møtte folk med hjertelighet, velvilje og et stort smil»