Smitteutbrudd ved flere barnehager og skoler: – Krevende

foto