– Planen inneholder mye bra, men oppfølgingen blir avgjørende