Han er dømt for å ha trakassert sin tidligere kone og deres barn over flere år.

Familievoldssaken som ble rullet opp i tingretten forleden, har en lang forhistorie. I følge tiltalebeslutningen mot mannen som nå er i førtiåra, startet trakasseringen av familien så tidlig som i 1998. Mannen og kona skilte lag i 2008.

Truet og kjeftet

I følge tiltalebeslutningen skal mannen hele perioden fra 1998 og fram til februar 2014 ha truet, øvd vold mot, tvunget og kommet med krenkende uttalelser ovenfor sin tidligere ektefelle og sine barn.

Han var også anklaget for å ha tatt tak i både den tidligere ektefellen og barna fysisk. De ble ført som vitner under rettssaken. Alle fortalte om en mann og far som stadig var sint og truende. Fra de var små var barna stadig vitne til farens utskjelling av moren.

Mange vitner

Også bekjente av familien ble ført som vitner. Det ble også en kvinne som tiltalte hadde hatt et forhold til etter bruddet med den fornærmede kona. Hun kunne fortelle om liknende opplevelser der mannen var sjalu, kontrollerende, sint og skjelte henne ut.

Tiltalte selv nektet straffskyld. Han vedgikk i retten at han kunne opptre strengt, men avviste at han hadde brukt vold mot familien ut over at han hadde tatt tak i kone og barn for å få deres oppmerksomhet.

Tingretten sier i domspremissene at det er klart at tiltaltes voldsbruk, trakassering og bruk av skjellsord overfor de fornærmede er massiv og vedvarende gjennom hele perioden de fornærmede har bodd sammen med tiltalte.

Skapte frykt

Tingretten legger til grunn at tiltaltes personlighet, og opptreden, til stadighet må ha skapt frykt hos de fornærmede for nye episoder av samme art. Dette har naturlig nok medført at de fornærmede må ha innrettet seg etter tiltaltes vilje for å dempe denne frykten og unngå nye episoder.

Retten mener mannens tidligere kone og barn må ha oppfattet oppførselen som en sammenhengende belastning over tid. Det ble også forsterket av at de ikke bare opplever krenkelser mot seg selv, men også dels har vært vitne til hverandres krenkelse.

Vedvarende mønster

Tingretten konkluderer med at tiltaltes opptreden overfor alle de fornærmede, fremstår klart som et mønster i hans opptreden. Mønsteret synes å være en integrert del av mannens personlighet med overdrevent sterkt sinne på grunn av bagateller, og overdreven sjalusi og behov for kontroll når det gjelder fornærmede ekskona.

Retten finner det derfor åpenbart at hans forhold ikke fremtrer som enkelte adskilte legemskrenkelser, men som vedvarende og gjentakende handlinger som ledd i et mønster som klart rammes av straffeloven. Lovbestemmelsene som dreier seg om vold i nære relasjoner ble skjerpet i 2006.

Over lang tid

De enkelte voldsepisodene i form av legemsfornærmelser har ikke vært av de groveste, mener tingretten. Retten mener likevel at den samlede belastning for familien må ha vært særdeles stor fordi vold og trakassering har vært kontinuerlig over lang tid.

Trakasseringen har rammet alle familiemedlemmene til stadighet. De har ikke bare opplevd vold og trakassering mot seg selv. De har også vært vitner til vold og trakassering av andre familiemedlemmer.

Tingretten konkluderte med fengsel i ett år og seks måneder som en passende straff.

Stjørdalsmannen ble også dømt til å betale hundre tusen kroner i oppreisningserstatning til den tidligere kona. Han ble også dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til hver av barna.