Svært kritisk til rådmannens forslag om plassering av ny skole

foto