Ungdommer lager bråk i kulturhuset. Nå tar kommunen grep