Ungdommer lager bråk i kulturhuset. Nå tar kommunen grep

Både område samfunn og område velferd er på banen for å løse utfordringer omkring uroligheter ved Kimen den siste tida. Sektorleder forebygging og mestring, Ann Kristin Hoås og kommunalsjef samfunn Bente Næverdal er opptatt av å dra sammen på tvers av fagområder. Foto: Guro Vollen