Fem partier er enige om å samarbeide - dette er de aller viktigste punktene i den nye avtalen