Innbrudd i idrettshall på Stjørdal: – Forferdelig og unødvendig