Disse skal inn i utvalgene – se hvem som er nye fra forrige periode