Bøtene flagret da UP tok oppstilling på denne veien: – Folk må skjerpe seg