- Det stemmer at jeg har takket ja til jobben, bekrefter Arnstein Hegge overfor Bladet.

41-åringen fra Elvran arbeider i dag som lege ved Stjørdal legesenter. Han vil ikke gå nærmere inn på hvorfor han søker seg til Meråker.

- Det er flere faktorer som har vært avgjørende, sier han.

Januar

Arnstein Hegge sier at det ennå vil ta tid før han kan begynne i Meråker.

- Oppsigelsestiden er i utgangspunktet seks måneder. Det betyr at jeg etter all sannsynlighet vil være på plass i Meråker i begynnelsen av januar 2018, sier han.

Styrker tilbudet

Stillingen i Meråker er delt i en 20 prosenet kommunal stilling, med oppfølging på helsestasjon og oppfølging av flyktnignemottak, og 80 prosent som privatpraktiserende fastlege.

- Det betyr veldig mye for Meråker at vi får den tredje legen på plass. De som jobber på legesenteret får et større faglig miljø og en person til å spille på. I tillegg vil mange som har stått på lista til den tredje fastlegehjemmelen, men som ikke har hatt noen fastlege, nå sin egen fastlege. Det vil bidra til å styrke tilbudet ved legekontoret i Meråker, sier personalleder Elisabeth Johansen i Meråker kommune.