Suksess med nytt system: – Har fungert etter planen