Flyttet på landet for å komme unna fristelser. Så ble han tatt på nytt av politiet