Endelig kommer klarsignalet – arbeidet vil koste flere millioner