– Vi føler i grunnen på en ganske stor usikkerhet

foto