Nasjonal transportplan vil bruke mindre penger per år