Sjekket mobilbruk i trafikken – resultatet var ikke oppløftende