Dette huset er solgt for nær 4 millioner kroner. Se oversikt over alle eiendommene som har skiftet eier i Stjørdal i desember