Her varsler de mye støy i forbindelse med veiarbeid