Bønder kan få økt erstatning for raserte avlinger ett år før tiden