Gladnyhet fra politikerne: Barn og unge slipper budsjettkutt

foto