Bygger pilotfabrikk for å teste ny teknologi

Disse fire starter snart å bygge en pilotfabrikk i Kopperå for å teste ut en ny måte til å bygge hus. Fra venstre: Håvard Ingstadbjørg, Håvar Moe, Espen Skjæret og Jan Oscar Juliussen. Foto: Ivar Værnesbranden