De to er henholdsvis andre- og førstekandidat på stortingslista til Miljøpartiet de Grønne i Nord-Trøndelag.

Tommy Reinås fra Stjørdal er klar over at Miljøpartiets holdning til norsk oljevirksomhet kan ramme Stjørdal hardt. En konsekvens blir at de tusen oljearbeidsplassene hos Statoil på Tangen vil falle bort.

– Men arbeidsplasser vil ikke forsvinne. De skal erstattes med satsing på grønn energi, mener Reinås.

Hovedkontor Stjørdal

Hvis Miljøpartiet de Grønne havner på vippen etter kommende valg, vil partiet sørge for at det blir opprettet et nytt foretak kalt Bionova som skal sørge for næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser.

– Vi ønsker at hovedkontoret skal legges til Stjørdal, sier Ingrid Liland.

Hun mener Bionova kan bli en motor for utvikling av næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser, på samme måte som Enova er det for fornybar teknologi.

Nye arbeidsplasser

Både Reinås og Liland mener Bionova i seg selv bety mange arbeidsplasser med et kompetent og sammensatt fagmiljø. Stjørdal er en naturlig plassering.

– Fagmiljøet må finnes der verdiskapinga skal skje og der vi har ressursene og tradisjonene som bioøkonomien vil være basert på, sier Liland.

Hun mener Bionova i Stjørdal vil kunne samarbeide tett med forskningsmiljøene i Trondheim, og eksisterende fagmiljøer i hele Nord-Trøndelag.

Det haster

– Det haster. Vi må starte nå, mener Reinås og Liland.

Miljøpartiet vil trappe opp satsingen med 4 milliarder kroner i løpet av de neste fire årene.Partiet mener Bionova vil støtte utvikling av kunnskap og teknologi. Selskapet skal realisere ideer som kan gi Trøndelag og Norge langsiktig verdiskapning.

Bionova skal bidra med risikokapital, kompetanse og investeringsstøtte og utløse private investeringsmidler.

– Til sammen kan det realisere framtidens industrieventyr, mener Liland.

Bionæringer

Tommy Reinås peker på at framtida ligger i bionæringene.

– Her i Trøndelag har vi rike naturressurser, i hav og vann, og på landjorda. Norge trenger et mangfoldig, nytt næringsliv i framtida og her kan Stjørdal og Trøndelag få en avgjørende rolle i å utvikle kunnskap og teknologi for verdiskaping basert på fornybare ressurser, mener Reinås.

Han peker på at flere fylker og regioner nå ser at bioøkonomien, med bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser kan gi oss våre neste industrieventyr.