På sitt siste møte før ferien sa kommunestyret ja til utbyggingsplanene for den 47 dekar store eiendommen der Betania Malvik driver sin virksomhet. Frem til 14. august ligger reguleringsplanen ute til offentlig høring, før den politiske sluttbehandlingen til høsten. Men ledelsen ved Betania har bestemt seg for å legge planen på is så lenge fremtiden for institusjonen er uavklart.

Nye boliger

Så godt som hele eiendommen er i dag bebygd. Lukas-stiftelsen, som eier Betania Malvik, ønsker å samle virksomheten i et nytt og bedre utnyttet institusjonsbygg. For å finansiere den utbyggingen er det planlagt omregulering til boliger for deler av arealet. Der legges det opp til å bygge terrasseblokker på fem etasjer konsentrert småhusbebyggelse med to til tre etasjer. Det vil minimum gi 130 boenheter på området.

Får konsekvenser

–Dersom vi ikke når frem med klagen på anbudskonkurransen og resultatet blir at Betania mister oppdragene for Helse Midt-Norge kan det få konsekvenser for planene om å bygge nytt institusjonsbygg. Selv om reguleringsplanen er godkjent av kommunen vil vi ikke gjennomføre noen utbygging nå. Byggeplanene er lagt på is inntil videre. Før det kan bli aktuelt å realisere utbyggingen må vi få på plass nye oppdrag, enten fra Helse Midt-Norge eller andre oppdragsgviere, sier administrerende direktør i Lukas-stiftelsen, Tor Inge Skjøtskift, som overtok stillingen etter Tor Holm i november i fjor.