Om ikke lenge blir det mulig å få kjøpt mat og drikke på Meråker Gjestegård. Kanskje kan du også få en seng å sove i.

– Vi kan ikke la det stå tomt. Vi har planer om servering, overnatting, pub – hele pakken, sier Sjur Johnsen.

Løyve

Han står bak selskapet Brenna Eiendom AS, som eier gjestegården. Like før ferien fikk selskapet kommunal serverings- og skjenkeløyve for bygget som ligger midt i Meråker sentrum.

Unni T. Johnsen er ansvarlig styrer for begge bevillingene, med Sjur Johnsen som stedfortreder.

– Det vil bli drift der. Men jeg vet ikke helt når. Det bør være marked for en sportspub med TV-skjerm og servering i Meråker. Burstu Pub, som vi har drevet tidligere, er nå lagt helt død. Den ligger ikke sentralt nok til. Men gjestegården ligger sentralt i Meråker, sier Sjur Johnsen.

Han har hodet fullt av planer. Bak gjestegården er det blant annet et område der det er mulig å etablere en bobilcamp. Men det er i så fall et prosjekt som ligger litt fram i tid.

I første omgang handler det om å få til drift på gjestegården, som det siste året har vært utleid til asylmottaket som nå er nedlagt.

August eller september?

– Når ser du for deg å være i gang på gjestegården?

– Vi håper å komme i gang midt i august eller tidlig i september, sier Sjur Johnsen.