Anlegget har vært gjennom en omfattende oppgradering. Nå skal det tas i bruk