Sprengkulda satte en stopper for det tradisjonsrike arrangementet