Blink risikerer å starte neste sesong med åtte minuspoeng