– Jeg har felt noen tårer allerede. Det er vemodig